Απαραίτητα Δικαιολογητικά - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο και Οικονομία»
13671
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-13671,page-child,parent-pageid-14490,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,vss_responsive_adv,vss_width_768,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_non_responsive

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 • Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

  1. 1. Έντυπη αίτηση που χορηγείται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.
  2. 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  3. 3. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, αν υπάρχει, εφόσον η σχετική εμπειρία έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου.
  4. 4. Αντίγραφο πτυχίου.
  5. 5. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων πρώτου πτυχίου.
  6. 6. Αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν τίτλους από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
  7. 7. Αποδεικτικό ξένης γλώσσας, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, (π.χ. TOEFL ή Proficiency ή αντίστοιχο ή πρώτο πτυχίο από αλλοδαπό ΑΕΙ).
  8. 8. Δύο συστατικές επιστολές σε έντυπα του ΔΠΜΣ από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων ή οργανισμών.
  9. 9. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
  10. 10. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου, αν υπάρχει.

Η αίτηση και οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα που διατίθενται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά. Η Γραμματεία ελέγχει τα απαραίτητα τυπικά δικαιολογητικά που καταθέτει ο υποψήφιος και ετοιμάζει για κάθε υποψήφιο αριθμημένο και πρωτοκολλημένο φάκελο που προωθεί στην Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (ΕΑΥ).

Αίτηση

Συμπληρώστε αυτό το αρχείο αίτησης

Συστατική Επιστολή

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο συστατικής επιστολής