Νέος Κύκλος Σπουδών ακαδ. έτους 2016-17 - «Δίκαιο και Οικονομία» Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
5
post-template-default,single,single-post,postid-5,single-format-standard,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,vss_responsive_adv,vss_width_768,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_non_responsive

Νέος Κύκλος Σπουδών ακαδ. έτους 2016-17

Νέος Κύκλος Σπουδών ακαδ. έτους 2016-17

Τα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης (Ο.Ε.), Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ο.Δ.Ε.) και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Δ.Ε.Σ.) της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνουν για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 την έναρξη του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Δίκαιο και Οικονομία – Master in Law and Economics».

 

Στο εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους από 1/3/2016 μέχρι 27/5/2016 10/6/2016 στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

1. Έντυπη αίτηση που χορηγείται από το (Ο.Δ.Ε.).
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο πτυχίου.
4. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων πρώτου πτυχίου.
5. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου (εάν υπάρχει).
6. Αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν τίτλους αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
7. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρία (εάν υπάρχει).
8. Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
9. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ΑΕΙ ή ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων (διατίθενται και σχετικά έντυπα από το (Ο.Δ.Ε).
10. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.