Ηλεκτρονική Αίτηση - «Δίκαιο και Οικονομία» Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
17465
page-template-default,page,page-id-17465,page-child,parent-pageid-14490,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,vss_responsive_adv,vss_width_768,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_non_responsive

Ηλεκτρονική Αίτηση

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο (με ΚΕΦΑΛΑΙΑ):
Όνομα:
Όνομα Πατέρα:
Τόπος Και έτος Γέννησης:
Εθνικότητα:
Αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου:
Οικογενειακή Κατάσταση:
Διεύθυνση για αλληλογραφία ή Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας:
Αριθμός Τηλεφώνου:
Αριθμός Fax:
Email:
Παρακαλούμε να αναγράψετε την πηγή από την οποία αναμένετε οικονομική ενίσχυση για τις σπουδές σας (κρατική ή άλλη υποτροφία, ιδιωτική κλπ.)

Παρακαλούμε, αν είναι δυνατόν, να αναγράψετε την πηγή από την οποία πληροφορηθήκατε για το πρόγραμμα αυτό:

Για ποιο ακαδημαϊκό έτος ενδιαφέρεστε να αρχίσετε αυτό το πρόγραμμα;
ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ Ή ΓΑΛΛΙΚΗΣ Ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν καλά την Αγγλική ή Γαλλική ή Γερμανική Γλώσσα. Αυτό ΠΡΕΠΕΙ να αποδεικνύεται ή με ανεπίσημα αποτελέσματα κάποιας από τις διάφορες αναγνωρισμένες δοκιμασίες για τη γνώση της γλώσσας ή από επίσημο δίπλωμα επιπέδου Lower.


Τίτλος τεστ ή πτυχίου Score Ημ/νία απόκτησης
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Να αναφερθούν παρακάτω οι τίτλοι σπουδών, ο βαθμός αποφοίτησης, το Πανεπιστήμιο, ο χρόνος φοίτησης, τα βασικά αντικείμενα σπουδών και τα δευτερεύοντα αντικείμενα. Επίσημα έγγραφα των τίτλων σπουδών με τη βαθμολογία θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση ή αν δεν έχουν αποκτηθεί ακόμη να σημειωθεί αυτό και να σταλούν πριν από την ημερομηνία αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων.

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ή ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (από/έως) ΒΑΣΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Αντίγραφα των επίσημων εγγράφων των τίτλων που απονεμήθηκαν στον υποψήφιο πρέπει να συνοδεύουν αυτή την αίτηση ή να προσκομισθούν πριν από την ημερομηνία αξιολόγησης των υποψηφίων. Να αναφερθούν, στο χώρο που ακολουθεί, οι τίτλοι που απονεμήθηκαν, ειδικά μετά τις εξετάσεις, χωρίς να αποκλείονται και οι άλλοι τίτλοι.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Συμπληρώνεται ανεξάρτητα από το αν η αίτηση θα συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου ή όχι.


Παρακαλούμε δώστε λεπτομέρειες και την επαγγελματική εμπειρία σας (αν είναι απαραίτητο και σε ξεχωριστό φύλλο ή στο χώρο που δίδεται στο τέλος του εντύπου)

ΘΕΣΗ ΦΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ονοματεπώνυμο, θέση και διεύθυνση δύο πανεπιστημιακών ή και ενός εργοδότη (αν υπάρχει ή υπήρξε εργοδότης). Οι συστατικές επιστολές πρέπει να είναι σε σφραγισμένο και υπογεγραμμένο στο σημείο σφραγίσεως φάκελο και να συνοδεύουν την αίτηση ή να αποστέλλονται χωριστά από τους συνιστώντες, στη γραμματεία του μεταπτυχιακού προγράμματος, πριν την ημερομηνία αξιολόγησης των υποψηφίων.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1
Θέση
Διεύθυνση
Τηλέφωνο

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 2
Θέση
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το μέρος για να συμπληρώσουν τις προηγούμενες απαντήσεις τους ή να αναφέρουν περισσότερες, σχετικά με την αίτησή τους, πληροφορίες.

Αυτή την αίτηση θα πρέπει να συνοδεύουν τίτλοι σπουδών, επαγγελματικοί τίτλοι, αποτελέσματα εξετάσεων και τίτλοι σπουδών για την ξένη γλώσσα και οι κλειστές συστατικές επιστολές (όταν δεν αποστέλλονται ξεχωριστά από τους συνιστώντες).

Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που τηρεί το Διατμηματικό ΠΜΣ μας.
Η περίοδος αιτήσεων για το νέο ακαδημαϊκό έτος έληξε.