Μαθήματα - «Δίκαιο και Οικονομία» Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
15891
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15891,page-child,parent-pageid-15289,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,vss_responsive_adv,vss_width_768,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_non_responsive

Μαθήματα

Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κάθε κύκλος σπουδών που οδηγεί σε ΜΔΕ περιλαμβάνει διδακτική απασχόληση (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις) καθώς και ερευνητική απασχόληση και ασκήσεις. Η γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε δέκα (10) μαθήματα,

οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) και δύο (2) μαθήματα επιλογής (Ε), καθώς και να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Στην αρχή του Α΄ εξαμήνου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν έναν αριθμό προκαταρκτικών μαθημάτων. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση ΜΔΕ ανέρχεται στις 90 πιστωτικές μονάδες.

Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι το ακόλουθο:
 1. Εισαγωγή στα Οικονομικά/ Εισαγωγή στη Μικροοικονομική
 2. Εισαγωγή στα Οικονομικά/ Εισαγωγή στη Μακροοικονομική
 3. Εισαγωγή στην Λογιστική
 1. Το οικονομικό σύστημα – Οικονομικά και Δίκαιο της Ρυθμιστικής Πολιτικής του Κράτους – Economic System – Economics and Regulatory Policy Law (Διδάσκοντες: Καθηγητής Κότιος Α., Αναπλ. Καθηγητής Πολέμης Μ.)
 2. Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου (Διδάσκοντες: Καθηγητής Χατζής Α., Καθηγητής Καραμπατζός Α.)
 3. Πολιτική και Δίκαιο του Ανταγωνισμού – Competition Policy and Competition Law (Διδάσκοντες: Καθηγήτρια Δελούκα – Ιγγλέση Κ., Αναπλ. Καθηγητής Πολέμης Μ.)
 4. Οικονομική και Δίκαιο των Επιχειρήσεων – Economic and Business Law (Διδάσκοντες: Ομότ. Καθηγήτρια Πέκκα – Οικονόμου Β., Καθηγήτρια Σινανιώτη Α.)
 1. Οικονομική και Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας – Economics and Law of Intellectual Property (Διδάσκοντες: Καθηγήτρια Σινανιώτη Α., Καθηγητής Γεωργακέλλος Δ.)
 2. Δημοσιονομική Πολιτική και Δημοσιονομικό – Φορολογικό Δίκαιο – Fiscal Policy and Financial – Tax Law (Διδάσκοντες: Καθηγήτρια  Χατζηδήμα Σ., Αν. Καθηγητής Παπαναστασόπουλος Γ.)
 3. Διεθνοποίηση των Επιχειρήσεων και Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο – International Business and International Economic Law (Διδάσκοντες: Καθηγητής Παντελίδης Π., Καθηγητής Φαραντούρης Ν.)
 4. Τραπεζική Πολιτική και Τραπεζικό Δίκαιο – Banking Policy and Banking Law (Διδάσκοντες: Καθηγητής Χατζηεμμανουήλ Χ., Καθηγητής Αρτίκης Π.)
 1. Μάθημα Επιλογής
 2. Μάθημα Επιλογής
 3. Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή εναλλακτικά τέσσερα επιπλέον μαθήματα επιλογής
 1. Δίκαιο και Πολιτική των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων – Law and Policy of Mergers and Acquisitions (Διδάσκοντες: Καθηγητής Γεωργόπουλος Ν., Επ. Καθηγητής Κάμπης Δ.)
 2. Σύγχρονα Θέματα Εμπορικού και Ασφαλιστικού Δικαίου (Διδάσκοντες: Καθηγήτρια Σινανιώτη Α., Επ. Καθηγητής Ξένος Π.)
 3. Οικονομικά της Εργασίας και Σύγχρονα Θέματα Εργατικού Δικαίου (Διδάσκοντες: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σταματίνα Γιαννακούρου, Καθηγητής Μιχάλης Χλέτσος)
 4. Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο (Διδάσκων: Καθηγητής Κότιος Ά.)
 5. Οικονομική Θεωρία και Δίκαιο Συμβάσεων – Economic Theory and Contract Law (Διδάσκοντες: Καθηγήτρια Δελούκα – Ιγγλέση Κ., Καθηγητής Ράικος Δ.)
 6. Διεθνείς Οικονομικοί Θεσμοί και Τεχνικές Διαπραγματεύσεων (Διδάσκοντες: Ομότ. Καθηγήτρια Πέκκα – Οικονόμου Β., Καθηγητής Λιάκουρας Π.)
 7. Πραγματικές Μελέτες Περιπτώσεων Ανταγωνισμού σε Δικτυακές Αγορές (Διδάσκοντες: Αναπ. Καθηγητής Πολέμης Μ., Καθηγητής Φαραντούρης Ν.)
 8. Οικονομικό Έγκλημα και Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο – Financial Crime and Financial Criminal Law (Διδάσκοντες: Σφακιανάκης Ε., Ράικου Ε.)
 9. Οικονομική των Μεταφορών και της Ναυτιλίας και Ναυτικό Δίκαιο (Διδάσκοντες: Ομότ. Καθηγητής Σαμπράκος Ε., Ομότ. Καθηγητής Παζαρζής Μ.)
 10. Οικονομικό και Νομικό Πλαίσιο στον Χώρο της Υγείας – Economic and Legal Framework in the Field of Health (Διδάσκοντες: Καθηγήτρια Δελούκα – Ιγγλέση Κ., Καθηγήτρια Γείτονα – Κοντούλη Μ.)
 11. Οικονομία και Δίκαιο της Αγοράς Ακινήτων (Διδάσκων: Αναπληρωτής Καθηγητής Βλάμης Πρόδρομος)

Xρονικός Προγραμματισμός Mαθημάτων

Το χρονοπρόγραμμα των μαθημάτων είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερα απαιτητικές ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών. Στα πλαίσια αυτά, τα μαθήματα γίνονται κάθε εβδομάδα, Παρασκευή 18:00-22:00 και Σάββατο 10:00-15:00, χωρίς βέβαια να αποκλείονται και άλλες ημέρες της εβδομάδας, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις ανάγκες του προγράμματος.

Παρακολούθηση Προγράμματος Σπουδών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και τις άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε μάθημα. Για αριθμό απουσιών μεγαλύτερο από το ένα τέταρτο (1/4) του συνολικού αριθμού ωρών διδασκαλίας για κάθε μάθημα, ο φοιτητής υποχρεούται σε επανάληψη του μαθήματος εντός του επομένου εξαμήνου που διδάσκεται το μάθημα. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και διαπιστώνεται με ευθύνη του διδάσκοντος με τη συμπλήρωση παρουσιολογίου. Η αναπλήρωση μαθήματος γίνεται εντός του ιδίου εξαμήνου από τον ίδιο διδάσκοντα.

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Ο χρόνος έναρξης της διπλωματικής εργασίας ενδείκνυται να είναι πριν το τέλος του δεύτερου (Β΄) εξαμήνου σπουδών με χρόνο περάτωσή της το τέλος του τρίτου (Γ΄) εξαμήνου. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να ορίσει το θέμα της διπλωματικής εργασίας, συνεργαζόμενος με εκείνον τον διδάσκοντα που οι γνώσεις και τα ενδιαφέροντά του πλησιάζουν περισσότερο το θέμα. Το ΔΠΜΣ ενθαρρύνει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να επιλέγουν θέμα σχετικό με τον χώρο εργασίας τους. Έτσι, όχι μόνο αντλούνται εμπειρικά στοιχεία, αλλά κυρίως διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων σε συγκεκριμένα θέματα.

 

Ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να ολοκληρώσει τις σπουδές του (και τη συγγραφή-υποβολή της διπλωματικής του εργασίας) εντός του τυπικά προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος (3 εξάμηνα) και πάντως όχι αργότερα από τον χρόνο που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

Ειδική εξαίρεση για την παράταση του τυπικά ανώτατου αυτού χρονικού ορίου μπορεί να γίνει από την Ε.Δ.Ε. μόνο για σοβαρούς λόγους. Μετά τη λήξη της γενικά προβλεπόμενης από το νόμο παράτασης, ο φοιτητής διαγράφεται από το πρόγραμμα.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης μέχρι 12 μήνες με απόφαση της Ε.Δ.Ε.

 

Όλα τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται κατά κανόνα στην Ελληνική γλώσσα και είναι διάρκειας 30 ωρών, πλην των προκαταρκτικών μαθημάτων που είναι 20 ώρες το καθένα.