Δομή & Διάρκεια - «Δίκαιο και Οικονομία» Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
13579
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-13579,page-child,parent-pageid-15289,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,vss_responsive_adv,vss_width_768,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_non_responsive

Δομή & Διάρκεια

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο και Οικονομία έχει ως αντικείμενο την επιμόρφωση και βελτίωση των ικανοτήτων των στελεχών, που εργάζονται ή προτίθενται να εργασθούν σε δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις ή στον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα με γνώσεις

υψηλής στάθμης, ανάλογες των αναγκών της συγκεκριμένης ειδίκευσης, καθώς επίσης και την ανάπτυξη των σύγχρονων αρχών και μεθόδων αποτελεσματικής διοίκησης των Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων.

Η φυσιογνωμία του προγράμματος έχει διαμορφωθεί τόσο από τις γενικές προδιαγραφές των αντίστοιχων προγραμμάτων Ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, όσο και από την ανάγκη το περιεχόμενο και η έμφαση στο πρόγραμμα να αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας.

Το πρόγραμμα διαρκεί 3 εξάμηνα και αρχίζει τον Σεπτέμβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Τα μαθήματα στο Α’ και Β’ εξάμηνο θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή και Σάββατο, χωρίς βέβαια να αποκλείονται και άλλες ημέρες της εβδομάδας, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις ανάγκες του προγράμματος. Στο Γ’ εξάμηνο τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται και καθημερινές, λόγω του αριθμού των μαθημάτων επιλογής που προσφέρονται.

Το ΔΠΜΣ αποτελείται από:

  1. προκαταρκτικά μαθήματα,
  2. υποχρεωτικά μαθήματα και
  3. μαθήματα επιλογής.

Τα μαθήματα επιλογής που διδάσκονται ανήκουν σε ένα ευρύτερο σύνολο από το οποίο οι φοιτητές διαλέγουν δύο μαθήματα που ταιριάζουν καλύτερα στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και επαγγελματικές τους προοπτικές.

Απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει:

  • Να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε δέκα (10) μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής) στα εξάμηνα Α, Β και Γ.
  • Να εκπονήσει διπλωματική εργασία στο Γ εξάμηνο ή να εξεταστεί επιτυχώς σε τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής πέραν των δύο (2) μαθημάτων επιλογής που απαιτούνται για τη λήψη διπλώματος.

Για την απονομή του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) μέσω της συμμετοχής του μεταπτυχιακού φοιτητή στο σύνολο των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον κανονισμό του ΠΜΣ.