Τέλη Φοίτησης & Υποτροφίες - «Δίκαιο και Οικονομία» Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
14968
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14968,page-child,parent-pageid-15289,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,vss_responsive_adv,vss_width_768,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_non_responsive

Τέλη Φοίτησης & Υποτροφίες

Η κάλυψη των δαπανών για τη λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι εφικτή μόνο με την καταβολή τελών φοίτησης κάθε εξάμηνο από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τούτο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Τέλη Φοίτησης & Οικονομικές Υποχρεώσεις

Για τη συμμετοχή τους στο ΔΠΜΣ οι φοιτητές που δεν εμπίπτουν στο άρθρο 35/Ν4485/17 καταβάλουν τέλη φοίτησης στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ειδικό Λογαριασμό του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το ύψος των τελών φοίτησης είναι 6.000 ευρώ (2.000 ανά εξάμηνο). Οι οικονομικές υποχρεώσεις των φοιτητών περιέχονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ.

Το Πρόγραμμα μπορεί να παρέχει έναν αριθμό υποτροφιών σε φοιτητές. Οι υποτροφίες μπορεί να καλύπτουν μέρος ή το σύνολο των τελών φοίτησης. Σε καμία περίπτωση το ύψος της υποτροφίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των τελών φοίτησης. Τυχόν υποχρεώσεις των υποτρόφων καθορίζονται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών ορίζονται από τα αρμόδια όργανα του ΔΠΜΣ.