Τέλη Φοίτησης & Υποτροφίες - «Δίκαιο και Οικονομία» Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
14968
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14968,page-child,parent-pageid-15289,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,vss_responsive_adv,vss_width_768,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_non_responsive

Τέλη Φοίτησης & Υποτροφίες

Η κάλυψη των δαπανών για τη λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι εφικτή μόνο με την καταβολή τελών φοίτησης κάθε εξάμηνο από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τούτο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Τέλη Φοίτησης

Το ύψος των τελών φοίτησης ανά εξάμηνο είναι 1.700 ευρώ και προκαταβάλλεται σε ειδικό Λογαριασμό του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Οικονομικές Υποχρεώσεις

Οι οικονομικές υποχρεώσεις των φοιτητών περιέχονται είτε στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ είτε κοινοποιούνται έγγραφα ή ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να καταβάλλουν τα τέλη φοίτησης εντός δύο (2) εβδομάδων από την έναρξη των μαθημάτων του αντίστοιχου εξαμήνου εκτός από το πρώτο εξάμηνο σπουδών που αυτά πρέπει να καταβληθούν μια εβδομάδα πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών του υποχρεώσεων ο φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα.

Το Πρόγραμμα μπορεί να παρέχει έναν αριθμό υποτροφιών σε φοιτητές, σύμφωνα με απόφαση της Ε.Δ.Ε. Οι υποτροφίες μπορεί να καλύπτουν μέρος ή το σύνολο των τελών φοίητησης. Σε καμία περίπτωση το ύψος της υποτροφίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των τελών φοίτησης. Οι υποτροφίες δίνονται με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια (π.χ. Μ.Ο. βαθμολογίας όλων των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών που έχουν εξετασθεί επιτυχώς).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνεται ισοκατανομή των προβλεπομένων ποσών στους υποψηφίους που ισοβαθμούν, σύμφωνα με απόφαση της Ε.Δ.Ε. και εγγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Προγράμματος. Τυχόν υποχρεώσεις των υποτρόφων καθορίζονται με απόφαση της Ε.Δ.Ε.