Απαραίτητα Δικαιολογητικά - «Δίκαιο και Οικονομία» Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
13671
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-13671,page-child,parent-pageid-14490,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,vss_responsive_adv,vss_width_768,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_non_responsive

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 • Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

  1. 1. Έντυπη αίτηση που χορηγείται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ ή ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Προγράμματος.
  2. 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  3. 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
  4. 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.
  5. 5. Αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν τίτλους από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της αλλοδαπής.
  6. 6. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας όπως αυτή αποδεικνύεται από τίτλους γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου που γίνονται αποδεκτοί από τον ΑΣΕΠ.
  7. 7. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, αν υπάρχει, εφόσον η σχετική εμπειρία έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου.
  8. 8. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων.
  9. 9. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν).
  10. 10. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  11. 11. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

Η αίτηση και οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα που διατίθενται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ ή ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Προγράμματος. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά. Η Γραμματεία ελέγχει τα απαραίτητα τυπικά δικαιολογητικά που καταθέτει ο υποψήφιος και ετοιμάζει για κάθε υποψήφιο αριθμημένο και πρωτοκολλημένο φάκελο που προωθεί στην Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων (ΕΕΥ).

Αίτηση

Συμπληρώστε αυτό το αρχείο αίτησης

Συστατική Επιστολή

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο συστατικής επιστολής